Sissel Enger Moe, Schwenckegt. 35. 3015 Drammen. Tlf. +47 95 14 72 14 Mail sisselmm@broadpark.no

Sissel Enger Moe

Født 3. juni 1949

Dette er kun et eksempel på galleriløsning. www.sisselengermoe.no er her

Bosatt i Drammen


Akvareller - CV

Det er mer enn 30 år siden jeg malte min første akvarell.
Har utprøvd de fleste teknikker, men vender alltid tilbake
til pigment og vann på godt papir!
Inspirert av pedagogen og akvarellmaleren Arne Isacsson

Jurierte utstillinger:
16. internasjonale vannfargeutstilling i Tregastel i Frankrike 2005
Novemberutstillingen for Buskerud Bildende kunstnere 2004
Novemberutstillingen for Buskerud Bildende kunstnere i 1999.
Novemberutstillingen for Buskerud Bildende kunstnere i 2005.

Separatutstillinger:
Galleri Lilla Alexandra, Mariehavn, Åland 2005
Elstergården, Drammen Museum 2003

Deltatt på diverse kollektivutstillinger

Publisert i tidsskriftet Akvarellen nr. 4/2004, medlemsblad
for Nordiska Akvarellsällskapet.

Utdanning relatert til kunstfag:
Statens kunst- og håndtverksskole , hospitant 2004
Westerdahls reklameskole, Layout og design 1993
Høyskolen i Telemark, avd. for formingslærere, deleksamen 1986

Gerlesborgskolan, Akvarell avancerad 2005
Modell i akvarell ved Anders Wallin 2005
Porttrett i akvarell ved Nordiska Akvarellmuseet 2004
Moderne akvarellteknikk ved Morten Paulsen 2002
Tegning/oljemaleri ved Erlend Grøstad 2002
Tegning/akt ved Tom Gundersen

Studiereiser:
Reisestipend til Italia 1994
Flere opphold i Lofoten 1995, 1996, 1997 og 2000
Nordiska Akvarellsällskapets Fria Akademi på Gozo oktober 2004

Annen bakgrunn:
Jobbet som grafisk formgiver
1991 – 2001 som leder for grafisk avdeling i Ingeniørforlaget AS
før den tid som avd. leder i Televerket (Telenor as)
Undervist ved linje for Visuell kommunikasjon
ved Åssiden videregående skole.
Underviser i akvarellmaling hos Kreaktiv senter
for kunst og design i Drammen

August 2005

English version